08 May 2011

Kakitangan kerajaan dah kaya tidak perlu pelarasan gaji